รวมภาพประกอบงานกราฟิก
จัดทำขึ้นสำหรับเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาวิชาเว็บเพจ งานกราฟิก และงานนำเสนอ ใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาเท่านั้น
- ภาพตราโรงเรียน
- ภาพ GIF Animation ชุดที่ 1
- ภาพ GIF Animation ชุดที่ 2
- ภาพ GIF Animation ชุดที่ 3
- ภาพ GIF Animation ชุดที่ 4
- ภาพ GIF Animation ชุดที่ 5
- ภาพ GIF Animation ชุดที่ 6
- ภาพ GIF Animation ชุดที่ 7
- ภาพลูกศรทิศทาง
- ภาพกรอบ Banner
- ภาพสำหรับทำพื้นหลัง ชุดที่ 1
- ภาพสำหรับทำพื้นหลัง ชุดที่ 2
- ภาพสำหรับทำพื้นหลัง ชุดที่ 3
- ภาพ Icon ชุดที่ 1
- ภาพ Icon ชุดที่ 2
- ภาพลายเส้นแนวนอน
- ภาพดาราไทย
- ภาพบุคคลสำคัญของโลก
- ภาพกาตูน และพื้นหลังกาตูน 1
- ภาพกาตูน และพื้นหลังกาตูน 2
- ภาพกาตูน และพื้นหลังกาตูน 3
- ภาพกาตูนไทย 1
- ภาพกาตูนไทย 2