เมนูหลัก

· หน้าแรก
· Oxford English Testing
· ECHO English
· ENG 24
· DLIT Classroom
· ใบความรู้/แบบทดสอบ
· การศึกษาและวิชาการ
· กิจกรรมในโรงเรียน
· ความภาคภูมิใจ
· กรอกข้อมูล ก.พ.๗
· ประกาศเจตจำนงสุจริต
· เลือกวิชาเลือก 1/61
· กิจกรรมลดเวลาเรียน 1/61
· ตารางเรียน ตารางสอน 1/61
· งานวัดผลครู
· งานประกันคุณภาพ
· แบบคำร้องวิชาการ
· รวมเอกสาร/พิมพ์เกียรติบัตร
· ระบบสมาชิก

สถิติการเข้าชม

· สถิติการเข้าชม

Online

สมาชิก 1
บุคคลทั่วไป 14
สมาชิก 0

ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชม
คุณสามารถเข้าสู่ระบบ
หรือสมัครสมาชิก
โดยคลิกที่นี่


[ เมนูลิงค์ | เพิ่มแหล่งข้อมูล | ใหม่ | ความนิยม | คะแนนยอดนิยม | สุ่มแสดง ]
ประเภท: ค้น / เอกสารความรู้ออนไลน์ / ภาษาไทย
ความรู้กลุ่มสาระภาษาไทย

เรียงลำดับตาม: ชื่อ (A/D) วัน (A/D) ระดับคะแนน (A/D) ความนิยม (A/D)
เว็บเหล่านี้เรียงตาม: คะแนน (เรียงมากไปน้อย)


การฟัง การพูด การเขียน  ความนิยม
รายละเอียด: ภาษาไทย การฟัง การพูด การเขียน (อ.นิตยา)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 3021 | ระดับคะแนน: 8.3 (3 คะแนน)

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง การแต่งกลอนสุภาพ (อ.มะลิ)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 2072

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง การเขียนแสดงความคิดเห็น (อ.มะลิ)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 1960

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง การพูดในโอกาสต่างๆ (อ.มะลิ)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 2109

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง เรื่องสั้น  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง เรื่องสั้น (อ.มะลิ)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 2302

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง หลักในการเลือกฟังและดูสื่อต่างๆ  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง หลักในการเลือกฟังและดูสื่อต่างๆ (อ.มะลิ)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 2154

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่องการพูดเชิญชวน  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่องการพูดเชิญชวน (อ.ส่งศรี)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 1765

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็น  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็น (อ.ส่งศรี)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 1777

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง การเขียนรายงาน  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง การเขียนรายงาน (อ.ส่งศรี)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 2171

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่องการฟังและดูเพื่อจับประเด็นและสรุปความ 1  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่องการฟังและดูเพื่อจับประเด็นและสรุปความ (อ.ส่งศรี)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 1656

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่องการฟังและดูเพื่อจับประเด็นและสรุปความ 2  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่องการฟังและดูเพื่อจับประเด็นและสรุปความ (อ.ส่งศรี)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 1566

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่องลักษณะคำไทย บาลีและสันสกฤต  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่องลักษณะคำไทย บาลีและสันสกฤต (อ.ส่งศรี)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 1696

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง วิธีใช้พจนานุกรม  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง วิธีใช้พจนานุกรม (อ.จันทร์ทิวา)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 2036

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง การอ่านตัวเลขไทย  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง การอ่านตัวเลขไทย (อ.จันทร์ทิวา)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 1964

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง หลักการอ่านทำนองเสนาะ  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง หลักการอ่านทำนองเสนาะ (อ.จันทร์ทิวา)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 1942

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง วิธีใช้พจนานุกรม  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง วิธีใช้พจนานุกรม (อ.จันทร์ทิวา)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 2001

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง การอ่านวิเคราะห์คุณค่า  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง การอ่านวิเคราะห์คุณค่า (อ.จันทร์ทิวา)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 1954

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง คำนาม  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง คำนาม (อ.สุรางค์)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 1838

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง คำสรรพนาม  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง คำสรรพนาม (อ.สุรางค์)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 2330

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง คำกริยา  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง คำกริยา (อ.สุรางค์)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 2113

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง คำวิเศษณ์  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง คำวิเศษณ์ (อ.สุรางค์)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 2333

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง คำสันธาน  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง คำสันธาน (อ.สุรางค์)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 1964

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง การอ่านจับใจความ (อ.สนั่น)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 1918

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง สำนวน  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง สำนวน (อ.สนั่น)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 2392

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง คำสมาส  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง คำสมาส (อ.สนั่น)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 2276

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง คำซ้ำ  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง คำซ้ำ (อ.สนั่น)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 2011

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง คำราชาศัพท์  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง คำราชาศัพท์ (อ.สนั่น)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 2257

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง การอภิปราย  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง การอภิปราย (อ.สนั่น)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 1960

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย (อ.สนั่น)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 2017

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียด

ความรู้ เรื่อง คำที่ไม่ต้องประวิสรรชนีย์  ความนิยม
รายละเอียด: ความรู้ เรื่อง คำที่ไม่ต้องประวิสรรชนีย์ (อ.วิลาวัลย์)
เพิ่มเมื่อ: 08-มีค-2006 | ครั้ง: 1895

ให้คะแนน | แจ้งลิงค์ไม่ถูกต้อง | รายละเอียดเลือกหน้า: 1 2   [ ต่อไป >> ]

โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ (PostNuke-Lite) PostNuke ซอฟต์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL (1280 x 720 pixels)
โทรศัพท์ 045-651143, โทรสาร 045-651532, E-mail : krschool@hotmail.com