วิชา..สุขศึกษาและพลศึกษา. (รหัส.. พ4615.) ระดับ มัธยมศึกษาปีที่..6.
เรื่อง ..ระบบสืบพันธ์. จำนวน .5.. ข้อ
โดย อ.ทรงเกียรติ จันทราภรณ์ .. โรงเรียนกันทรารมณ์ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ...
คำสั่ง เลือก หรือ เติมคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

ข้อที่ 1)
อวัยยวะส่วนใดทำหน้าที่ผลิตเซลสืบพันธ์เพศหญิง
   รังไข่
   มดลูก
   ปีกมดลูก
   ช่องคลอด

ข้อที่ 2)
อวัวะส่วนใดผลิตเซลสืบพันธ์เพศชาย
   องค์ชาต
   ต่อมลูกหมาก
   อัณฑะ
   ถุงพักอสุจิ

ข้อที่ 3)
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ร้ายแรงคือข้อใด
   โรคเอดส์
   โรคซิฟิลิส
   โรคหนองใน
   โรคฝีมะม่วง

ข้อที่ 4)
สุขปฏิบัติอวัยวะเพศข้อใดสัมคัญที่สุด
   การรักษาความสะอาด
   การไม่สำส่อนทางเพศ
   ป้องกันการกระทบกระเทือน
   การสวมชุดชั้นในที่สะอาด

ข้อที่ 5)
อวัยยวะส่วนใดทำหน้าที่ผลิตเซลสืบพันธ์เพศหญิง
   รังไข่
   มดลูก
   ปีกมดลูก
   ช่องคลอด