แรงลัพธ์

โปรแกรมนี้แสดงการรวมแรงหลายแรงที่กระทำกับวัตถุที่เป็นจุด สามารถเลือกจำนวนแรงจากกรอบเลือกที่อยู่ทางด้านขวา แล้วปรับเปลี่ยนขนาดและทิศทางของแรงแต่ละแรงที่แสดงด้วยลูกศรสีน้ำเงินด้วยการลากเมาส์ที่หัวลูกศรไปยังตำแหน่งที่ต้องการ

ถ้าต้องการหาผลรวมของแรงที่กระทำกับวัตถุ ต้องทำการบวกเวกเตอร์ ทันทีที่กดปุ่ม "Find out resultant" โปรแกรมจะแสดงการเลื่อนเวกเตอร์ของแรงที่จำเป็นเพื่อรวมแรงทั้งหมดแล้ววาดแรงลัพธ์เป็นลูกศรสีแดง กดปุ่ม "Clear construction" เมื่อต้องการลบวิธีสร้างการรวมแรง


Physics
Physics Applets
(Overview)
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11e/resultant.htm
© Walter Fendt, November 2, 1998
Last modification: December 27, 2002
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน