แรงลอเรนซ์

โปรแกรมนี้แสดงแรงลอเรนซ์ซึ่งกระทำกับตัวนำที่มีกระแสไฟฟ้าขณะที่ตัวนำห้อยแขวนอยู่ในสนามแม่เหล็กของแม่เหล็กรูปเกือกม้า

ปุ่ม "On / Off"ใช้เปิด-ปิดกระแสไฟฟ้า
ปุ่ม "Reverse current" ใช้กลับทิศของกระแสไฟฟ้า
ปุ่ม "Turn magnet" ใช้กลับทิศของสนามแม่เหล็ก

ถ้าคลิกในกรอบเลือกที่สอดคล้องกันโปรแกรมจะแสดงทิศของปริมาณต่อไปนี้
กระแสไฟฟ้า (Current direction) แสดงด้วยลูกศรสีแดง
เส้นแรงสนามแม่เหล็ก (Magnetic field) แสดงด้วยเส้นสีน้ำเงิน
แรงลอเรนซ์ (Lorentz force) แสดงด้วยลูกศรสีดำ


Physics
Physics Applets
(Overview)
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11e/lorentzforce.htm
© Walter Fendt, June 1, 1998
Last modification: December 27, 2002
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน