วัตถุเคลื่อนที่บนพื้นเอียง

โปรแกรมแสดงการเคลื่อนที่บนพื้นเอียงของวัตถุด้วยความเร็วคงตัวและแสดงแรงต่างๆที่กระทำกับวัตถุ

ปุ่ม "Reset" จะนำวัตถุกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น
ปุ่ม "Start" จะเริ่มต้นการแสดง
ปุ่ม "Pause/Resume" จะหยุดการแสดงชั่วคราวหรือแสดงต่อ

แรงดึงอาจเลือกให้อยู่ในรูปของสปริงที่สามารถอ่านค่าแรงได้ (Springscale) หรือในรูปเวกเตอร์ของแรงต่างๆที่กระทำกับวัตถุ (Force vectors) เช่น น้ำหนัก แรงปฏิกิริยาในแนวตั้งฉากกับพื้น แรงเสียดทาน และแรงที่จำเป็นสำหรับการเคลื่อนที่

สามารถปรับเปลี่ยนค่ามุมเอียงของพื้น น้ำหนักของวัตถุและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างพื้นกับวัตถุได้ภายในขอบเขตที่กำหนด โปรแกรมจะคำนวณค่าแรงที่เกี่ยวข้องให้ตามค่าที่ปรับ


Physics
Physics Applets
(Overview)
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11e/inclplane.htm
© Walter Fendt, February 24, 1999
Last modification: December 27, 2002
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน

This applet was developed at the suggestion of my Spanish colleague José Villasuso.