การเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว

โปรแกรมนี้แสดงการเคลื่อนที่ของวัตถุด้วยความเร่งคงตัว แผงควบคุมสีเขียวประกอบด้วยกรอบข้อความที่สามารถใส่ค่าเริ่มต้นของตำแหน่ง ความเร็วและความเร่ง เสร็จแล้วอย่าลืมกดแป้น "Enter" ใช้ปุ่มคำสั่งทางด้านบนขวาเพื่อนำวัตถุกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น หรือหยุดและกลับไปที่การเคลื่อนที่

ปุ่ม "Reset" จะนำวัตถุกลับไปที่ตำแหน่งเริ่มต้น
ปุ่ม "Start" จะเริ่มต้นการแสดง
ปุ่ม "Pause/Resume" จะหยุดการแสดงชั่วคราวหรือแสดงต่อ
ถ้าเลือกเงื่อนไข "Slow motion"การเคลื่อนที่จะช้าลง 10 เท่า

นาฬิกาแบบตัวเลข 3 เรือนจะแสดงเวลาที่ผ่านไปตั้งแต่ตอนเริ่มต้น เวลาที่เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ถึงหลักเขตสีเขียวและสีแดงนาฬิกาสีเขียวและสีแดงก็จะหยุดตามลำดับ หลักเขตทั้งสองสามารถปรับตำแหน่งได้ด้วยการลากเมาส์

กราฟ 3 รูปแสดงการเคลื่อนที่ของรถ :


Physics
Physics Applets
(Overview)
(ภาษาไทย)

URL: http://www.walter-fendt.de/ph11e/acceleration.htm
© Walter Fendt, November 2, 2000
Last modification: December 27, 2002
ผู้แปลและเรียบเรียง : นิรมล ปีตะนีละผลิน