Kanthararom School [ Home ]

มอบทุนการศึกษา (03/07/2557)
              คุณครูคำนวณ คำวงศ์ มอบทุนการศึกษาจากกองทุนวงศ์เกษมที่มีวัตถุประสงค์ มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความขาดแคลน ในเขตอำเภอกันทรารมย์ เป็นประจำทุกปี ปีละ 3,000 บาท ในปีนี้นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาได้แก่ นายธีระ บุญรัตน์ นักเรียนชั้น ม.6/3 และเด็กหญิงสุนิสา เชื้อสา นักเรียนชั้น ม.1/11

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพ โดยครูไตรรัตน์