Kanthararom School [ Home ]

ค่ายพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21 (23-25/05/2556)
ศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ ร่วมกับงานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดค่ายพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21 ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ภายในค่ายมีกิจกรรมการแนะแนวการศึกษาต่อ การทำโจทย์ข้อสอบ และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง

Page 1 [ Page 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย