Kanthararom School [ Home ]

สัปดาห์วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2555 (26/06/2555)
วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสุนทรภู่ เพื่อเป็นการระลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกของโลก และให้นักเรียนแสดงออกถึงความสามารถทางทักษะภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนกันทรารมณ์ จึงจัดกิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ในระหว่างวันที่ 18-26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 และ จัดกิจกรรมแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย ในวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ เวที K.R. STAR เวลา 13.00-15.00 น.

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพโดย ครูไตรรัตน์