Kanthararom School [ Home ]

ค่ายสานฝันสู่มหาวิทยาลัยครั้งที่ 20 (25-27/05/2555)
งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ และศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ ปีการศึกษา 2552 จัดโครงการค่ายพี่น้องสัมพันธ์สานฝันสู่มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20 ระหว่าง วันที่ 25-27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงเรียนกันทรารมณ์

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย