Kanthararom School [ Home ]

กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ 2554 (16/09/2554)
ฝ่ายพัฒนานักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนกันทรารมณ์ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2554 ในวันที่ 16 กันยายน 2554 ณ K.R.STAR ระหว่างเวลา 12.30 - 15.40 น. ในงานมีการจัดกิจกรรมประกวดวงดนตรี ร้องเพลงประกอบหางเครื่อง และการประกวดวาดภาพ

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพ โดย นายจักรพงษ์ เผ่าผม (นักศึกษาฝึกประสบการณ์)