Kanthararom School [ Home ]

ผลการประกวดภาพยนตร์สั้น ตามรอยคู่ฟ้าศึกษาอุทยานแห่งชาติ (02/12/2553)
นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ผ่านเข้ารอบแสดงผลงานและประกาศผลรางวัล ในวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ณ โรงภาพยนตร์ SF World Cinema, Cinema, Central World กรุงเทพมหานคร

ประกาศผลรางวัล ประเภทนักเรียนนิสิตนักศึกษา
อันดับ 1 เรื่อง "เชื่อ" โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
อันดับ 2 เรื่อง "เสมือนคำยืนยัน" คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
อันดับ 3 เรื่อง "ผาชะนะไดผาแห่งความทรงจำ" โรงเรียนกันทรารมณ์ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร
ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ นายเมธีณัฐ คำเพราะ และ นายยงยุทธ พิมพะไชย ครูที่ปรึกษานางกนกวรรณ ก้อนคำ เยาวชนที่ได้รับรางวัลแสดงผลงานให้กับผู้ที่สนใจร่วมชมนิทรรศการและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนได้แก่ ช่อง 3, รายการ SUPER บันเทิง, รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ในครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ ได้รับความสนใจในตัวผลงานภาพยนตร์สั้นและชื่นชมจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
บันทึกภาพ โดยครูกนกวรรณ ก้อนคำและคณะ