Kanthararom School [ Home ]

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติด้านพลังงาน วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม
International Sustainable World Energy Engineering Environment Project Olympiads
(I-SWEEEP 2011) Houston Texas, USA ระหว่างวันที่ 4-9 พฤษภาคม 2554
โรงเรียนกันทรารมณ์ ได้รับคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในงาน I-SWEEEP 2011 โดยมีตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันดังนี้ นายกิตติ์ธเนศ ธนะรุ่งโรจน์ทวี, นายอภิสิทธิ์ รังสิมาวงศ์, นายฉัตรชัย จันทะศิลา และ อาจารย์จตุพร พรเกียรติคุณ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน
3 พฤษภาคม 2554 หลังจากที่พวกเราได้รับแจ้งจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศฯ ให้เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน I-SWEEEP พวกเราดีใจมากที่ได้รับเกียรติที่ยิ่งใหญ่ และเตรียมความพร้อมปรับปรุงแก้ไขโครงงานให้มีความเป็นสากลมากยิ่งขึ้น ฝึกฝนและพัฒนาตนเองที่จะเข้าร่วมแข่งขัน จนมาถึงวันนี้ วันที่พวกเราต้องเดินทางไปแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เรามาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิในช่วงเที่ยง และเตรียมตัวรอขึ้นเครื่อง ทุดคนต่างตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก ไม่คิดว่างานที่เราตั้งใจทำมาจะประสบความสำเร็จได้มากเพียงนี้ นับจากนี้ไปเราจะลงมื้อทำอย่างเต็มที่ ไม่ว่าผลออกมาเป็นเช่นไร มันคุ้มค่าที่สุดแล้ว
เช้าวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 พวกเราเดินทางมาถึงสนามบิน IAH เมือง Houston, Texas พวกเราตื่นเต้นกันมากกับบรรยากาศแปลกใหม่ของเมือง นับเป็นครั้งแรกของที่เราทั้ง 3 คนที่ได้เดินทางมาประเทศสหรัฐอเมริกา Houston เป็นเมืองที่มีบรรยากาศดีมาก มีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบระเบียบ ในช่วงที่เราเดินทางไปถึงอากาศค่อนข้างดีไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป เมื่อมาถึงโรงแรมที่พัก ทีมจากประเทศไทยมาถึงเป็นชาติแรกๆ เพราะเป็นช่วงเช้าตรู่ เจ้าหน้าที่ของทางโรงแรมจึงยังไม่ยอมให้เราเข้าพัก แต่สุดท้ายทางโรงแรมก็ยอมเปิดห้องพักให้เรา 1 ห้องก่อน เราจึงต้องนำของไปเก็บและอยู่รวมกันในห้องถึง 11 คน ในห้องพักห้องเดียว ช่วงสายจึงได้จัดเตรียมโปสเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดตั้งบูธ เดินทางยัง GRB Hall สถานที่แข่งขัน บรรยากาศของงานยิ่งใหญ่และน่าตื่นเต้นมากครับ มีทีมเข้าร่วมแข่งขันกว่า 470 ทีม จาก 70 ประเทศ หลังจากการลงทะเบียน พวกเราได้จัดตั้งบูธและตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนให้คณะกรรมของงานได้ตรวจสอบขนาด ความถูกต้อง และความปลอดภัยของบูธ เมื่อกรรมการตรวจสอบบูธของเราผ่านเรียบร้อย พวกเราจึงกลับจาก GRB Hall และเที่ยวชมบรรยากาศในย่าน downtown ของเมือง Houston
5 พฤษภาคม 2554 ช่วงเช้าของวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันของงานที่ให้เตรียมความพร้อมและจัดตั้งบูธ แต่ทีมของเราได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อวาน วันนี้จึงมีเวลาเต็มที่ในการเตรียมตัวและฝึกซ้อนก่อนการแข่งขัน ในช่วงเย็นของวันนี้เป็นพิธีเปิดของงาน พวกเราได้แต่งกายประจำชาติ ด้วยชุดไทยราชประแตน เข้าร่วมพิธีเปิดของงานซึ่งเป็นสนใจของเพื่อนๆ ชาวต่างชาติมาก ช่วงพิธีเปิดมีการแสดงต่างๆ มากมายทั้งการเต้นระบำแบบคาวบอย ของชาว Texas ศิลปะการวาดทรายซึ่งเป็นการแสดงที่สวยงามและเป็นที่น่าประทับใจมาก และช่วงท้ายของงานเป็นพิธีเชิญธงประจำชาติ ของทุกชาติขึ้นบนเวที และร่วมและเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อนๆต่างชาติ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
6 พฤษภาคม 2554 วันนี้พวกเราเตรียมพร้อมกันแต่เช้าเพื่อเข้างานเนื่องจากวันนี้ เป็นวัน Public day ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมงาน ในวันนั้นนอกจากจะมีการแสดงผลงงานของโครงงานที่เข้าร่วมแข่งขัน ยังมีการแสดง Science Show ด้านเคมีจาก University of Houston การแสดงกลวิทยาศาสตร์จากนักเรียนโรงเรียนต่างๆในเมือง Houston และการแข่งขันหุ่นยนต์ของนักเรียนในระดับ primary school และในช่วงบ่ายของวันพวกเราได้เดินไปทัศนศึกษา ณ Houston natural science museums เป็นพิพิธภัณฑ์ ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มีการจัดแสดงในหลากหลาบสาขาวิชาทั้ง zoology, chemistry, energy, และการแสดงอัญมณีสวยงามจากหินและสัตว์ หลังจากกลับจากพิพิธภัณฑ์ พวกเราก็ต้องรีบพักผ่อนเพราะวันพรุ่งนี้จะถึงวันที่กรรมการตัดสิน พวกเราตื่นเต้นกันมาก และกังวลนิดๆ เพราจะทำยังให้กรรมการเข้าใจงานที่เราได้ทำมาตลอดทั้งปี โดยใช้เวลาแค่ 10 นาที นอกจากจะให้กรรมการเข้าใจงานของเราแล้วยังต้องเห็นประโยชน์และคุณค่าของงานทั้งๆทีภาษาอังกฤษของพวกเราไม่ดีเลย
เช้าตรู่ของวันที่ 7 พฤษภาคม 2554 เรารีบตื่นแต่เช้าเพื่อซ้อมการนำเสนอกับ รศ.ดร. ทิพาพร ลิมปเสนีย์ เป็นครั้งสุดท้าย และเดินทางไปยัง GRB Hall และเข้าประจำบูธเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขัน เมื่อถึงเวลา 9.00 นาฬิกา กรรมการจัดงานได้ทำการตรวจสอบผู้เข้าแข่งและปิด Hall เพื่อกันบุคคลภายนอกเข้าและถึงเวลา 9.30 นาฬิกา กรรมการเริ่มเข้าตัดสินประจำบูธต่างๆ ช่วงเช้ากรรมการ Grand Award เข้าบูธของเรา 4 ท่านและ Special Award อีก 1 ท่าน กรรมการที่ตัดสินโครงงานเราสนใจในโครงงานของเราเป็นอย่างดี ส่วนมากแล้วจะอ่านบทคัดย่อโครงงานมาล่วงหน้าทำให้สื่อสารและเข้าใจในโครงงานได้ดียิ่งขึ้น มีกรรมการ Grand Award 2 ท่าน สนใจงานของเรามาก ท่านแรกหลังจากตัดสินบูธของเราไปแล้วได้กลับมาถามโครงงานเราอีก 2 ครั้งและอีกหนึ่งท่านได้ขอรูปเล่มฉบับเต็มของโครงงานเราไป เราดีใจมากๆ ไม่คิดว่างานของเราจะได้รับความสนใจขนาดนี้ และก็สิ้นสุดการตัดสินในช่วงเช้าพวกเราพักรับประทานอาหารกลางวันที่บูธ โดยทางงานจัดเตรียมไว้ให้ และไม่อนุญาตให้เราเข้าออก Hall เลย และก็ถึงช่วงเวลาการตัดสินในช่วงบ่ายก็มีกรรมการมาตัดสินโครงงานเราอีก 2 ท่านซึ่งก็สนใจในงานของเราดีความรู้สึกของพวกเราในตอนนี้คือมันเป็นเรื่องที่ยากมากที่เราจะได้รับรางวัลเพราะการนำเทคโนโลยีไปแข่งขันในประเทศที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานที่ประเทศพัฒนาแล้วให้การส่งเสริมและพัฒนาได้ดีกว่าประเทศเราเสียอีก จนกระทั่งถึงช่วง 5 โมงเย็นจะเป็นช่วงที่กรรมการจะไม่เดินตัดสินยกเว้นกลับมาถามโครงงานเดิมที่ได้ตัดสินไปแล้ว พวกเราก็นั่งรออยู่นานแต่ก็ไม่เห็นมีวี่แววเลย คิดว่าคงไม่ได้รางวัลแล้วละ เลยตัดสินใจไปเข้าห้องน้ำกันและเมื่อกลับจากห้องน้ำเราก็ต้องประหลาดใจเพราะมีกรรมการ 7 ท่านยื่นรอเราอยู่ที่หน้าบูธของเรา พวกเราจึงรีบเข้ามาขอโทษที่ต้องให้รอ กรรมการจึงบอกให้เราเริ่ม present ให้ฟังอีกครั้งโดยสรุปส่วนสำคัญของงานให้เค้าฟังอีกครั้ง พวกเราตื่นเต้นจนแถบจะพูดไม่ถูกหลังจาก present เสร็จก็ได้ยินสัญญาณหมดเวลาการตัดสินและให้พวกเราเตรียมตัวออกจาก Hall ในช่วงเย็นเราก็ได้เข้าร่วมงานเลี้ยง social night มีการแลกธงและสัญลักษณ์ประชาติ ซึ่งพวกเราได้นำเข็มกลัดหนุมาน โขน และมวยไทยไปแลกทำให้ชาวต่างชาวชื่นชอบและอยากได้เข็มกลัดของเรามากๆ นอกจากนี้ทีมจากประเทศไทยยังได้นำการแสดงด้านวัฒนธรรมไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนชาวต่างชาติอีกด้วย
8 พฤษภาคม 2554 วันนี้เป็นวันที่ทุกคนรอคอยเพราะเป็นการประกาศรางวัล ในตอนเช้าพวกเราตื่นเต้นมากก่อนถึงช่วงประกาศรางวัลก็ได้มีการประกาศรางวัล Special Award จากทั้งหมด 23 สถาบันเราพยายามตั้งใจฟังแต่ก็ไม่มีชื่อพวกเราเลย จนมาถึงช่วงประกาศรางวัล Grand Award ทางงานได้ประกาศรางวัลของทุกสาขาจากรางวัลชมเชยขึ้นมาก่อน ซึ่งเราก็คาดหวังแค่ว่าคงจะได้รางวัลชมเชยนี้แหละแต่พอประกาศแล้วก็ยังไม่มีชื่อเรา จนมาถึงรางวัลเหรียญทองแดง นั่งฟังจนครบทั้ง 3 สาขาก็ยังไม่มีทีมเราอยู่ดีเลยรู้สึกแห้วนิดๆๆ และก่อนการประกาศเหรียญเงินเจ้าหน้าของมูลนิธิคอสโมส ก็ได้ประกาศว่าสำหรับผู้ที่ได้รับเหรียญเงิน มูลนิธิสนับสนุนทุนการศึกษาที่ University of Houston ปีละ 7,000 เหรียญ ส่วนเหรียญทองจะได้รับทุนสนันสนุน ปีละ 10,950 เหรียญ หลังจากประกาศเสร็จก็เริ่มเข้าสู่พิธีมอบรางวัลต่อ ตอนนี้พวกเราตื่นเต้นมากยิ่งขึ้นอีก และใจจดใจจ่อว่าจะมีชื่อเราได้รับรางวัลหรือไม่ และเมื่อถึงรางวัลเหรียญเงินของสาขา Environment เราพยายามตั้งใจฟังแต่ก็ยังไม่มีชื่อเราจนเกือบจะถึงสุดท้าย พิธีกรก็ได้ประกาศขึ้นมา Silver medal award from Thailand…. แล้วเข้าก็เงียบไปซักพักเพราะอ่านชื่อพวกเราไม่ออก ต่อมาจึงค่อยประกาศชื่อพวกเราที่หลัง แค่ได้ยินชื่อเท่านั้นแหละครับ เหมือนไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย ได้แต่วิ่งขึ้นไปรับรางวัล และก็ตื่นเต้นมาก ดีใจมากๆๆ ที่ได้รางวัล ตอนนั้นอยากขอบคุณกรรมการมากๆๆ ที่เค้าตั้งใจฟังเราและยังให้รางวัลอีก นับเป็นรางวัลที่มีค่าที่สุดสำหรับพวกเราเลยครับไม่คิดเลยว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้
ขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาอ.จตุพร และ อ.สมลักษณ์ พรเกียรติคุณ อ. นที ตั้งตระการ พี่บุญโฮม พิมพ์ไชย และทุกท่านที่ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำและปรึกษาที่ได้มาโดยตลอด ขอขอบคุณโรงเรียนกันทรารมณ์ที่คอยสนับสนุนการทำโครงงานของนักเรียน และขอขอบคุณสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ได้ให้โอกาสทีมของเรา จนได้รับรางวัลในวันนี้

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพ โดย อ.จตุพร และนักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ตัวแทนประเทศไทย