Kanthararom School [ Home ]

วันแห่งความภาคภูมิใจ นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2553 (22/02/2554)
งานแนะแนวโรงเรียนกันทรารมณ์ จัดกิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ นักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2553 ที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2554

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพ โดย อ.ไตรรัตน์