Kanthararom School [ Home ]

MOU มหาวิทยาลัยพะเยา (18/11/2553)
มหาวิทยาลัยพะเยาทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษ-ยโสธร ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์
มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี ร่วมกับงานแนะแนว โรงเรียนกันทรารมณ์ ออกแนะแนวสัญจร โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ณ เคอาร์สตาร์ โรงเรียนกันทรารมณ์

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย

บันทึกภาพ โดย งานแนะแนว