Kanthararom School [ Home ]

ผลการประกวดสารคดีสั้น "จิตสำนึกรักเมืองไทย" (10/08/2553)

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
โรงเรียนกันทรารมณ์ ส่งผลงานภาพยนตร์สารคดีสั้นภายใต้โครงการ “จิตสำนึกรักเมืองไทย ” สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในครั้งนี้นักเรียนจาก รร.กันทรารมณ์ ผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้าย มีการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสารคดีสั้น ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ศาลาว่าการกลาโหม พลเอกอภิชาต เพ็ญกิตติ ปลัดกระทรวงกลาโหม มอบทุนในการผลิตผลงานจำนวน 15,000 บาท ให้กับทีมที่เข้ารอบสุดท้าย 5 ทีม

สถาบันการศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย 5 ทีมได้แก่
1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี
3. มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ประสานมิตร
4. มหาวิทยาศิลปากร นครปฐม
5. โรงเรียนกันทรารมณ์

ผลการประกาศรางวัล ในวันที่ 10 สิงหาคม 2553 ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี
1. พิธีเปิดโดย พลเอกอภิชาต เพ็ญกิตติ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน
2. แสดงผลงานของผู้เข้ารอบ 6 ทีมสุดท้าย
3. คณะกรรมการ
3.1 คุณพีรพันธ์ เหล่ายนต์ ผู้กำกับภาพยนตร์และนักเขียนบทภาพยนตร์
3.2 คุณธนิตย์ จิตนุกูล ผู้กำกับผู้อำนวยการสร้าง และนักเขียนบทภาพยนตร์ไทย
3.3 คุณคมกฤษ ตรีวิมล ผู้กำกับภาพยนตร์ไทย กลุ่ม ๓๖๕ ฟิล์ม บ.จีทีเอช จก.
3.4 คุณพงศ์นรินทร์ อุลิศ นักวิจารณ์ภาพยนตร์
3.5 คุณยุทธนา บุญอ้อม ผู้บริหารคนดังแห่งคลิกเรดิโอ
4. ประกาศผลรางวัล พลเอกอภิชาต เพ็ญกิตติ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้มอบรางวัล ในปีนี้ไม่มีรางวัลชนะเลิศ
5. รางวัลชมเชยอันดับ 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
6. รางวัลชมเชยอันดับ 2 โรงเรียนกันทรารมณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และได้รับรางวัลขวัญใจมหาชน Popular Vote ซึ่งจะมอบให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่มีการโหวตจากประชาชน มากที่สุดได้รับโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณจาก ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
สมาชิกในทีม
1. นายเมธีนัฐ คำเพราะ ชั้น ม. 6/5
2. นายยงยุทธ พิมพะชัย ชั้น ม. 6/5
3. นายปรมินทร์ ทาเสนาะ ชั้น ม. 4/1
4. นางสาวเกศรา สรสิงห์ ชั้น ม. 6/1
5. นางสาวญาดา อัมภรัตน์ ชั้น ม. 6/1
7. รางวัลชมเชยอันดับ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒน์ประสานมิตรได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร
8. มหาวิทยาศิลปากร นครปฐม ได้รับทุนการศึกษา
9. โรงเรียนจ่านกร้อง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับทุนการศึกษา
10. โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับทุนการศึกษา
11. เยาวชนที่ได้รับรางวัลแสดงผลงานให้กับผู้ที่สนใจร่วมชมนิทรรศการและให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนได้แก่ ช่อง ๓ , ช่อง ๙, ทีวีไทย Thai PBS, NBT และ TNN ในครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ ได้รับความสนใจในตัวผลงานภาพยนตร์สั้นและชื่นชมจากสื่อมวลชนเป็นอย่างมาก

ครูผู้ควบคุม
นางกนกวรรณ ก้อนคำ และนายดุริยางค์ ก้อนคำ พนักงานราชการ โรงเรียนกันทรารมณ์