Kanthararom School [ Home ]

รางวัลเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ (24/02/2553)
ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลอง และวิทยุบังคับ ได้จัดการแข่งขัน เครื่องบินเล็กและวิทยุบังคับ โครงการ "Young Pilot TVthai 2" "หนูน้อยเจ้าเวหา ทีวีไทย สพฐ. ปี2" ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สนามที่ 1 ทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้ส่ง นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 4 ทีม 4 ประเภทการแข่งขัน ผลการแข่งขันปรากฏว่า
ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (สวยงามบินได้)ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร นักเรียนที่ทำการแข่งขัน ประกอบด้วย
1. เด็กชายภานุเมศ ประเสริฐศรี ชั้น ม.1/1
2. เด็กชายวราทิพย์ ชราศรี ชั้น ม.1/6
3. เด็กชายอนุพงศ์ บัวบุญ ชั้น ม.1/14
ครูผู้ฝึกสอน นายเฉลิม บัวสิงห์
ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ ในเดือนตุลาคม 2553 ที่อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต่อไป

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย