Kanthararom School [ Home ]

โครงการพี่พบน้อง (15/12/2552)
งานแนะแนวร่วมกับศิษย์เก่าโรงเรียนกันทรารมณ์ รุ่นปีการศึกษา 2551 จัดกิจกรรมโครงการพี่พบน้อง มัธยมศึกษาปีที่ 5 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2552 ณ หอประชุมโรงเรียนกันทรารมณ์

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย