Kanthararom School [ Home ]

รางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์ยนต์ทำมือ ช่วงชั้นที่ 3 ระดับประเทศ (26/08/2552)
ระหว่างวันที่ 21-25 เมษายน 2552 ครูศตภิษัช ไกรษีนำนักเรียนจำนวน 3 คน ได้แก่เด็กหญิงประกายมาศ ไกรษี เด็กชายสุริเยศ บุญมาพันธ์ เด็กชายประสิทธิ์ พิลา เข้าร่วมกิจกรรมการค่ายหุ่นยนต์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม "เก่งสร้างชาติ" ณ Hall 9 เมืองทองธานี
ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนกันทรารมณ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ หุ่นยนต์ยนต์ทำมือ ช่วงชั้นที่ 3 ได้ครองแชมป์ร่วมกับนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย