Kanthararom School [ Home ]

รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับประเทศ (26/08/2552)
รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น
ครูศตภิษัช ไกรษี ครูชำนาญการ โรงเรียนกันทรารมณ์ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ได้รับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับมัธยมศึกษา ประจำปีพุทธศักราช 2552 และเข้ารับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2552 ในพิธีเปิดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ เมืองทองธานี

ลิงค์ที่เกียวข้อง
- รางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น (คลิกที่นี่)
- สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (คลิกที่นี่)

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย