Kanthararom School [ Home ]

พิธีเปิดกีฬาภายใน 2550 ชุดที่ 1 (26/12/2550)
โรงเรียนกันทรารมณ์ โดยคณะกรรมการนักเรียนจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2550 ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2550 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน คือ นายฤทธา นันทพันธ์ นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ชมภาพขบวนพาเหรด ขบวนธง ขบวนนักกีฬา จากนักเรียนทั้ง 5 คณะสี ได้ที่รายละเอียด พีธีเปิดและขบวนพาเหรด จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สวยงาม ในวันที่ 26 ธันวาคม 2550 โดย โรงเรียนกันทรารมณ์ ได้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2549 ในระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2549 ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน คือ นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากเทศบาลตำบลกันทรารมย์ ชมภาพขบวนพาเหรด ขบวนธง ขบวนนักกีฬา จากนักเรียนทั้ง 5 คณะสี ได้ที่รายละเอียด

หน้าที่ 1 [ รวมภาพ หน้าที่ 2 ]

คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย
คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย คลิก ขยาย